AB File

? Cách mở file .AB? Những phần mềm mở file .AB và sửa file lỗi. Convert Binary AB file sang định dạng khác.

.AB File Extension

   

File name AB File
File Type 1Android ADB Backup File
Nhà phát triển Google
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (39 Bình chọn)

File .AB là file gì?

AB là Backup Files – 1Android ADB Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Google.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi adb (Android Debug Bridge), một công cụ dòng lệnh kèm với Android SDK; có thể bao gồm cả các ứng dụng, hệ thống, và dữ liệu người dùng từ một Android 4.0 hoặc thiết bị sau; sử dụng để lưu và khôi phục ảnh chụp thiết bị.

What is a AB file?

Backup file created by adb (Android Debug Bridge), a command-line tool included with the Android SDK; can include both apps, system, and user data from an Android 4.0 or later device; used for saving and restoring device snapshots.

Cách mở .AB file

Để mở file .AB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AB do người dùng đóng góp.

  • Google Android SDK
  • Army Builder
  • Army Builder
  • Media Player Classic
  • Nexus Root Toolkit
  • Army Builder EX
  • Army Builder EX

Chuyển đổi file .AB

File .AB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.