Adobe Premiere Pro Tryout

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Adobe Premiere Pro Tryout – NA

Phần mềm Adobe Premiere Pro Tryout

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Adobe Premiere Pro Tryout là phần mềm gì?

Adobe Premiere Pro Tryout là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Adobe Premiere Pro Tryout là Version NA (cập nhật NA)

Được phát triển và phát hành bởi Adobe Systems Incorporated, Adobe Premiere Pro Tryout là phiên bản miễn phí của phần mềm Adobe Premiere Pro được sử dụng như là nền tảng chỉnh sửa video. Phần mềm này cho phép người dùng cũng thực hiện tăng cường quản lý các tập tin media, tinh giản hơn của lớp màu sắc, và thiết kế lại của thời hạn. Adobe Premiere Pro Tryout có nhiều tính năng và khả năng mà có thể đồng bộ hóa sử dụng bất kỳ máy tính trong một mạng. Phím tắt và các thiết lập có thể được cấu hình sẵn để làm cho họ dễ tiếp cận hơn và thực dụng. Phiên bản này cũng được thiết kế sử dụng một giao diện người dùng thân thiện để người dùng có thể khám phá và điều hướng các tính năng với bất kỳ khó khăn. Nó lon cũng được sử dụng với các sản phẩm Adobe khác như Cloud Creative và các tính năng của phần mềm cũng có thể được truy cập remotely.Adobe Premiere Pro Tryout cũng có các chức năng được gọi là liên kết & Xác định vị trí. Tính năng này cho phép người dùng tìm kiếm và theo dõi bất kỳ clip hoặc file video đang được chỉnh sửa, do đó làm cho quản lý tập tin và tìm kiếm hiệu quả hơn. Phần mềm này cũng không phá hủy có nghĩa là một phiên bản gốc hoặc sao chép các tập tin được tự động lưu lại để tham khảo trong tương lai. Phần mềm này tương thích cao với các hệ thống dựa trên Windows cũng như Mac OS X.

What is Adobe Premiere Pro Tryout?

Developed and released by Adobe Systems Incorporated , the Adobe Premiere Pro Tryout is the free version of the software Adobe Premiere Pro that is used as video editing platform. The software lets users to also perform enhanced management of media files, better streamlining of color grades, and redesigning of timelines. Adobe Premiere Pro Tryout has features and capabilities that can synced using any computer within a network. Shortcuts and settings can be pre-configured to make them more accessible and utilitarian. This version is also designed using a user-friendly interface so users may explore and navigate the features with any difficulty. It cans also be used with other Adobe products such as the Creative Cloud and the features of the software can also be accessed remotely.Adobe Premiere Pro Tryout also has the functionality called Link & Locate. This feature allows users to search and track down any clips or video files being edited, therefore making file management and search more efficient. The software is also non-destructive which means that an original version or copy of file is automatically saved for future reference. This software is highly compatible with Windows-based systems as well as with Mac OS X.

Các loại file được mở bởi Adobe Premiere Pro Tryout

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Adobe Premiere Pro Tryout có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AEXDLXKYSLAYOUTPPJPPROJPREXPORTPRFPSETPRMPRMPPRPRESETPRPROJPRSLPRTLVPR

Download Adobe Premiere Pro Tryout

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg