Card Reader

Định nghĩa Card Reader là gì?

Card Readercard Reader. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Card Reader – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Đầu đọc thẻ” là một thuật ngữ chung cho một thiết bị đầu vào mà đọc thẻ nhớ flash. Nó có thể là một thiết bị độc lập kết nối với máy tính qua USB hoặc nó có thể được tích hợp vào một thiết bị máy tính, máy in, hoặc đa chức năng. Trong thực tế, hầu hết các máy in đa chức năng / máy quét / máy photocopy hiện nay đã được xây dựng trong đầu đọc thẻ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Card Reader? – Definition

“Card reader” is the generic term for an input device that reads flash memory cards. It can be a standalone device that connects to a computer via USB or it may be integrated into a computer, printer, or multifunction device. In fact, most multifunction printer/scanner/copiers now have built-in card readers.

Understanding the Card Reader

Thuật ngữ liên quan

  • Captcha
  • Cc

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm