Card Skimming

Định nghĩa Card Skimming là gì?

Card SkimmingThẻ skimming. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Card Skimming – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thẻ lướt là việc sao chép bất hợp pháp các thông tin từ các dải từ tính được tìm thấy trên thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Thẻ lướt được coi là một phiên bản trực tiếp hơn của một scam lừa đảo. Cửa hàng nhân viên người thẻ béo có thể làm như vậy bằng cách khách hàng swipe thẻ của họ nhiều hơn một lần, hoặc bằng cách lấy thẻ đi nơi khác trong các cửa hàng. Thẻ lướt cũng có thể xảy ra khi một thủ phạm giàn máy ATM với một skimmer thẻ. Kết quả cuối cùng lướt thẻ là truy cập trái phép vào tài chính thông qua các kỹ thuật sao chép bất hợp pháp của thẻ ghi nợ và tín dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Qua nhiều năm, thẻ skimming đã trở nên phức tạp hơn và khó khăn hơn cho chủ thẻ để phát hiện. skimmers thẻ hiện đang thuê mướn các tính năng như máy ảnh pinhole nhỏ để ghi lại số PIN người sử dụng ATM, mà có thể được truyền cùng với dữ liệu thẻ để một người nhận từ xa.
Để lướt thẻ tránh, người tiêu dùng phải được trên Lookout cho cờ đỏ như các thiết bị đáng ngờ trong khe cắm thẻ ATM, hoặc cửa hàng nhân viên người swipe thẻ thông qua nhiều thiết bị.
Các thanh toán Hội đồng Công nghiệp Card (PCI) bảo mật dữ liệu tiêu chuẩn hoạt động để những tên trộm thẻ chiến đấu thông qua đề nghị thanh toán mới như thanh toán di động dựa trên chip như trái ngược với dải từ tính. Hội đồng PCI cũng đã buộc tội bản thân với giáo dục người tiêu dùng thêm về các dấu hiệu tước thẻ, như giáo dục có thể là bảo vệ tốt nhất chống lại loại tội phạm điện tử.

What is the Card Skimming? – Definition

Card skimming is the illegal copying of information from the magnetic strips found on credit and debit cards. Card skimming is considered a more direct version of a phishing scam. Store clerks who skim cards may do so by having customers swipe their cards more than once, or by taking the card to another location within the store. Card skimming may also occur when a perpetrator rigs an ATM with a card skimmer. The end result of card skimming is unauthorized access to finances through the technique of illegal copying of debit and credit cards.

Understanding the Card Skimming

Over the years, card skimming has become more sophisticated and more difficult for cardholders to detect. Card skimmers now employ features such as tiny pinhole cameras to record ATM users’ PIN numbers, which can be transmitted along with card data to a remote receiver.
In order to avoid card skimming, consumers must be on the lookout for red flags such as suspicious devices in ATM card slots, or store clerks who swipe cards through more than one device.
The Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards Council works to battle card thieves through new payment proposals such as chip-based mobile payments as opposed to magnetic strips. The PCI council has also charged itself with more consumer education about the signs of card stripping, as education may be the best defense against this type of electronic crime.

Thuật ngữ liên quan

  • Point of Sale (POS)
  • Data Security
  • Information Assurance (IA)
  • Payment Card Industry (PCI)
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm