Elision

Định nghĩa Elision là gì?

ElisionSự bỏ bớt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Elision – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thiếu sót của một hoặc nhiều ký tự không cần thiết cho sự hiểu biết của một loạt các nhân vật, chẳng hạn như in ‘1997-1998’ thay vì ‘1997-1998.’

Definition – What does Elision mean

Omission of one or more characters not essential for the understanding of a series of characters, such as printing ‘1997-98’ instead of ‘1997-1998.’

Source: ? Business Dictionary