ELT File

? Cách mở file .ELT? Những phần mềm mở file .ELT và sửa file lỗi. Convert N/A ELT file sang định dạng khác.

.ELT File Extension

   

File name ELT File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ELT là file gì?

ELT là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ELT file

Để mở file .ELT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ELT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ELT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ELT do người dùng đóng góp.

  • Schematic Capture and PCB Layout
  • EPLAN
  • EPLAN
  • TOP

Chuyển đổi file .ELT

File .ELT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.