ETX File

? Cách mở file .ETX? Những phần mềm mở file .ETX và sửa file lỗi. Convert Text ETX file sang định dạng khác.

.ETX File Extension

   

File name ETX File
File Type 1TeX Font Encoding File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ETX là file gì?

ETX là Font Files – 1TeX Font Encoding File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Font tập tin được sử dụng bởi hệ thống sắp chữ TeX và LaTeX; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa đánh dấu mô tả cách một phông chữ được mã hóa cho sự xuất hiện của nó; cho phép tuỳ chỉnh phông chữ cho các tài liệu TeX.

What is a ETX file?

Font file used by TeX and LaTeX typesetting systems; saved in a plain text format and contains markup that describes how a font is encoded for its appearance; allows font customization for TeX documents.

Cách mở .ETX file

Để mở file .ETX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETX do người dùng đóng góp.

  • Kingsoft Office
  • WPS Office
  • WPS Office
  • Eric’s TelNet98 – Standard Edition
  • ETX
  • Eric’s TelNet98 – Custom Edition
  • Eric’s TelNet98 – Custom Edition

Chuyển đổi file .ETX

File .ETX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.