FHQ File

? Cách mở file .FHQ? Những phần mềm mở file .FHQ và sửa file lỗi. Convert N/A FHQ file sang định dạng khác.

.FHQ File Extension

   

File name FHQ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FHQ là file gì?

FHQ là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FHQ file

Để mở file .FHQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FHQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FHQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FHQ do người dùng đóng góp.

  • Family Historian

Chuyển đổi file .FHQ

File .FHQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.