FMB File

? Cách mở file .FMB? Những phần mềm mở file .FMB và sửa file lỗi. Convert N/A FMB file sang định dạng khác.

.FMB File Extension

   

File name FMB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FMB là file gì?

FMB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FMB file

Để mở file .FMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMB do người dùng đóng góp.

  • Oracle Developer
  • form-Z
  • form-Z
  • formZR

Chuyển đổi file .FMB

File .FMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.