Food additive

Định nghĩa Food additive là gì?

Food additivePhụ gia thực phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Food additive – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất chức năng đó là bình thường không tiêu thụ như một loại thực phẩm tự cũng được sử dụng như một thành phần thực phẩm, nhưng là cố ý thêm vào thức ăn (thường là với số lượng nhỏ) để hỗ trợ cho việc xử lý của nó hoặc để cải thiện một số đặc điểm của nó như hương thơm, màu sắc, nhất quán, hương vị, kết cấu, đóng gói và / hoặc thời hạn sử dụng. Phụ gia không được coi là thậm chí dinh dưỡng nếu họ có một số giá trị dinh dưỡng.

Definition – What does Food additive mean

Functional substance that is normally neither consumed as a food itself nor is used as a food ingredient, but is intentionally added to food (usually in small quantities) to assist in its processing or to improve its certain characteristics such as aroma, color, consistency, taste, texture, packaging, and/or shelf life. Additives are not considered nutritional even if they have some nutritive value.

Source: ? Business Dictionary