Freedom

Định nghĩa Freedom là gì?

FreedomSự tự do. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Freedom – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không bị giới hạn đúng.

Definition – What does Freedom mean

Unconstrained right.

Source: ? Business Dictionary