GJM File

? Cách mở file .GJM? Những phần mềm mở file .GJM và sửa file lỗi. Convert N/A GJM file sang định dạng khác.

.GJM File Extension

   

File name GJM File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GJM là file gì?

GJM là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GJM file

Để mở file .GJM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GJM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GJM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GJM do người dùng đóng góp.

  • MultitrackStudio Lite
  • MultitrackStudio Pro Plus
  • MultitrackStudio Pro Plus
  • MultitrackStudio

Chuyển đổi file .GJM

File .GJM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.