H265 File

? Cách mở file .H265? Những phần mềm mở file .H265 và sửa file lỗi. Convert N/A H265 file sang định dạng khác.

.H265 File Extension

   

File name H265 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .H265 là file gì?

H265 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .H265 file

Để mở file .H265 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H265 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H265

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H265 do người dùng đóng góp.

  • MPC-BE
  • Light Alloy
  • Light Alloy

Chuyển đổi file .H265

File .H265 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.