Hampster Dance

Định nghĩa Hampster Dance là gì?

Hampster DanceHampster Khiêu vũ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hampster Dance – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các Hampster Khiêu vũ là một trang Web (ban đầu một trang GeoCities) có tính năng nhiều hàng của hoạt hình

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hampster Khiêu vũ được tạo ra bởi Deidre LaCarte trong sự kính trọng tới Hamster cô, Hampton Hampster. Đoạn clip là một file WAV looped chín giây, mà thực sự đã được lấy từ một phiên bản tăng tốc-up của “Whistle Stop” Miller, một ca khúc sáng tác cho Walt Diseny phim hoạt hình “Robin Hood” vào năm 1973.
Trang web này lan truyền vào năm 1999 sau khi bị lây lan qua email và blog.
Một phiên bản trance của bài hát Hampster Vũ đã được phát hành vào năm 2000, và trở thành một hit ở một số nước, trong đó có Canada, Úc và New Zealand. Năm 2005, CNET đăng quang Dance Hampster như mốt số 1 trên Internet.

What is the Hampster Dance? – Definition

The Hampster Dance is a Web page (initially a GeoCities page) that features multiple rows of animated

Understanding the Hampster Dance

Hampster Dance was created by Deidre LaCarte in homage to her pet hamster, Hampton Hampster. The clip is a nine-second looped WAV file, which was actually taken from a sped-up version of Miller’s “Whistle Stop”, a song composed for the Walt Diseny cartoon “Robin Hood” in 1973.
The website went viral in 1999 after being spread through email and blogs.
A trance version of the Hampster Dance song was released in 2000, and became a hit in several countries, including Canada, Australia and New Zealand. In 2005, CNET crowned the Hampster Dance as the No.1 Internet fad.

  Subdivision

Thuật ngữ liên quan

  • Geocities
  • Planking
  • Rickrolling
  • Chuck Norris Facts
  • Owling
  • Leisure Diving
  • Coning
  • Batting
  • Flash Mob
  • All Your Base Are Belong To Us (AYBABTU)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm