HCP File

? Cách mở file .HCP? Những phần mềm mở file .HCP và sửa file lỗi. Convert N/A HCP file sang định dạng khác.

.HCP File Extension

   

File name HCP File
File Type HydroCAD Project File
Nhà phát triển HydroCAD Software Solutions
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.6 ★ (5 Bình chọn)

File .HCP là file gì?

HCP là CAD Files – HydroCAD Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

hồ sơ dự án được sử dụng bởi HydroCAD, một chương trình mà mô hình thoát nước mưa hoạt động cho các giải pháp thoát nước; chứa tất cả các dữ liệu cần thiết cho cấu trúc và thiết lập một dự án HydroCAD; lưu trữ trong định dạng văn bản ASCII.

What is a HCP file?

Project file used by HydroCAD, a program that models stormwater activity for water drainage solutions; contains all essential data for the structure and setup of a HydroCAD project; stored in ASCII text format.

Cách mở .HCP file

Để mở file .HCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCP do người dùng đóng góp.

  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD Sampler
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD
  • Media Player Classic
  • HydroCAD Stormwater Modeling System
  • HeuCampusStarter
  • HeuCampusStarter

Chuyển đổi file .HCP

File .HCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.