Microsoft Works Suite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Works Suite – NA

Phần mềm Microsoft Works Suite

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Works Suite là phần mềm gì?

Microsoft Works Suite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Works Suite là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Works Suite là một gói phần mềm ứng dụng tích hợp của Microsoft đó là ít tốn kém hơn và nhỏ hơn với các tính năng ít hơn Microsoft Office. chức năng chính của nó bao gồm bảng tính, xử lý văn bản và quản lý cơ sở dữ liệu. phát triển của nó đã hết hiệu lực. các phiên bản sau của nó có từ điển và lịch tính năng, trong khi phiên bản cũ có một giả lập thiết bị đầu cuối. Các tác phẩm danh mục đầu tư cung cấp các chức năng tương tự như Microsoft Binder.Microsoft trình tương thích với Microsoft Office định dạng tài liệu XLS và DOC. Công trình Word Processor có thể mở các tài liệu Microsoft Word, trong khi các công trình bảng tính có thể mở workbook Microsoft Excel. Mới nhất Phiên bản 9.0 cung cấp khả năng tương thích với Windows Vista. Nó có hai phiên bản, phiên bản trả tiền quảng cáo miễn phí có sẵn trong OEM [OEM] và bán lẻ, và phiên bản miễn phí hỗ trợ quảng cáo trình SE có sẵn cho các OEM only.You cần phải cài đặt hệ thống Office Compatibility Pack 2007 để cho phép trình bảng tính và Phầm mềm xử lý sang các định dạng xuất khẩu và nhập khẩu Office Open XML. phiên bản mới của trình bảng tính sử dụng định dạng Excel tương tự như Microsoft Office Excel với một XLR phần mở rộng khác nhau. Gnumeric, một ứng dụng bảng tính mã nguồn mở, có thể mở trình bảng tính [WKS] file.

What is Microsoft Works Suite?

Microsoft Works Suite is a package of integrated applications by Microsoft that is less expensive and smaller with fewer features than Microsoft Office. Its main functions include spreadsheet, word processor and database management. Its development has been discontinued. Its later versions have dictionary and calendar features, while the older versions have a terminal emulator. The Works Portfolio provides functions that are similar to Microsoft Binder.Microsoft Works is compatible with Microsoft Office document formats XLS and DOC. Works Word Processor can open Microsoft Word documents, while Works Spreadsheet can open Microsoft Excel workbooks. The latest Version 9.0 offers compatibility with Windows Vista. It has two editions, the ad-free paid version available in OEM [original equipment manufacturer] and retail, and the ad-supported free version Works SE available to OEMs only.You need to install Office System 2007 Compatibility Pack to enable Works Spreadsheet and Word Processor to export and import Office Open XML formats. Newer versions of Works Spreadsheet uses the same Excel format as Microsoft Office Excel with a different extension XLR. Gnumeric, an open-source spreadsheet application, can open Works Spreadsheet [WKS] files.

Các loại file được mở bởi Microsoft Works Suite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Works Suite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Works Suite

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg