Mutual society

Định nghĩa Mutual society là gì?

Mutual societyXã hội lẫn nhau. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mutual society – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổ chức thuộc sở hữu của các thành viên và quản lý vì lợi ích của họ, chẳng hạn như một xã hội xây dựng hay xã hội thân thiện.

Definition – What does Mutual society mean

Organization owned by its members and managed for their benefit, such as a building society or friendly society.

Source: ? Business Dictionary