Nero Blu-ray Player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nero Blu-ray Player – NA

Phần mềm Nero Blu-ray Player

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nero Blu-ray Player là phần mềm gì?

Nero Blu-ray Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nero Blu-ray Player là Version NA (cập nhật NA)

Nero Blu-ray Player là một ứng dụng được tích hợp vào một số sản phẩm Nero bao gồm Nero Multimedia Suite 10 Platinum HD, Nero Platinum 11 và Nero 12 Platinum. Ứng dụng này cũng được cài đặt khi người dùng cập nhật Nero Kwik Truyền thông của họ. Ứng dụng này về cơ bản cho phép người dùng xem phim Blu-ray của họ trên máy tính, bao gồm cả bộ phim gia đình được đốt cháy ở định dạng Bly-ray. Các sản phẩm Multimedia Suite trên Mặt khác, chức năng như một trình biên tập video, sao lưu và chương trình ghi đĩa. Người dùng được đưa ra một số công cụ cho phép họ chỉnh sửa các video clip của họ, và sau đó đặt tất cả mọi thứ với nhau để tạo ra một tập tin phim nhà. Bộ phim gia đình hoàn thành có thể được đốt cháy để định dạng đĩa quang, có thể được chơi với bất kỳ máy nghe đĩa bao gồm một máy nghe nhạc độc lập gắn liền với truyền hình (cung cấp máy nghe nhạc hỗ trợ các loại đĩa đang được chơi). Các bộ phần mềm cũng đóng vai trò như một tiện ích sao lưu, cho phép người dùng tạo các bản sao lưu đĩa của tài liệu của họ và các file khác thông qua các tùy chọn dữ liệu được cung cấp trong ứng dụng ghi đĩa của phần mềm. Tất cả các sản phẩm tương thích với các hệ điều hành Windows, thường từ Windows XP Service Pack 3 đến Windows 8.

What is Nero Blu-ray Player?

Nero Blu-ray Player is an application that is integrated into several Nero products including Nero Multimedia Suite 10 Platinum HD, Nero Platinum 11 and Nero 12 Platinum. The application also gets installed when the user updates their Nero Kwik Media. The application basically enables the user to play their Blu-ray movies on the computer, including home movies that are burned in Bly-ray format. The Multimedia Suite products on the other hand, function as a video editor, backup and burning program. The user is given several tools that allow them to edit their video clips, and then put everything together to create one home movie file. The completed home movie can be burned to optical disc format, which can be played with any disc player including a standalone player attached to the television (provided the player supports the type of disc being played). The software suite also serves as a backup utility, allowing the user to create disc backups of their documents and other files through the data option provided in the burning application of the software. All products are compatible with Windows operating systems, generally from Windows XP Service Pack 3 up to Windows 8.

Các loại file được mở bởi Nero Blu-ray Player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nero Blu-ray Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Nero Blu-ray Player

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg