PIV File

? Cách mở file .PIV? Những phần mềm mở file .PIV và sửa file lỗi. Convert N/A PIV file sang định dạng khác.

.PIV File Extension

   

File name PIV File
File Type Pivot Stickfigure Animation
Nhà phát triển Pivot
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (126 Bình chọn)

File .PIV là file gì?

PIV là Video Files – Pivot Stickfigure Animation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pivot.

định dạng hình ảnh động có nguồn gốc được sử dụng bởi Pivot Stickfigure Animator, một chương trình để tạo hình ảnh động hình cây gậy; chứa dính vào con số đó có các bộ phận di chuyển, hoặc “khớp”, mà có thể được di chuyển và lưu lại dưới dạng các khung hình động riêng biệt.

What is a PIV file?

Native animation format used by Pivot Stickfigure Animator, a program for creating stick figure animations; contains stick figures that have moveable parts, or “joints,” which can be moved and saved as individual animation frames.

Cách mở .PIV file

Để mở file .PIV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIV do người dùng đóng góp.

  • Pivot Stickfigure Animator
  • Pivot Animator
  • Pivot Animator
  • Pivot Stickfigure Animator version
  • WIPS Patent Image Viewer PIView
  • Pivot Animator version
  • Pivot Animator version

Chuyển đổi file .PIV

File .PIV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.