PLA File

? Cách mở file .PLA? Những phần mềm mở file .PLA và sửa file lỗi. Convert N/A PLA file sang định dạng khác.

.PLA File Extension

   

File name PLA File
File Type 1Sansa Playlist File
Nhà phát triển SanDisk
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (45 Bình chọn)

File .PLA là file gì?

PLA là Audio Files – 1Sansa Playlist File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SanDisk.

Danh sách phát nhạc cho một SanDisk Sansa phương tiện truyền thông xách tay chơi; lưu trong định dạng PLP playlist, mà danh sách vị trí của tập tin trong một định dạng văn bản chuẩn; phải được chuyển đến thư mục PLAYLISTS trên thiết bị Sansa được công nhận bởi người chơi.

What is a PLA file?

Music playlist for a SanDisk Sansa portable media player; saved in the PLP playlist format, which lists locations of files in a standard text format; must be transferred to the PLAYLISTS folder on the Sansa device to be recognized by the player.

Cách mở .PLA file

Để mở file .PLA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLA do người dùng đóng góp.

  • MediaMonkey
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • ArchiCAD
  • PCLaw
  • Chief Architect Home Designer Suite
  • Chief Architect Home Designer Suite

Chuyển đổi file .PLA

File .PLA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.