Pokki

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pokki – NA

Phần mềm Pokki

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Pokki là phần mềm gì?

Pokki là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Pokki là Version NA (cập nhật NA)

Pokki là một ứng dụng cho phép bạn tìm kiếm, tải về, tổ chức và các trò chơi chạy và các chương trình trên desktop của bạn. Các Pokki App Store cung cấp cho bạn với các phiên bản máy tính để bàn miễn phí của nhiều ứng dụng phổ biến và trò chơi. Bạn sẽ được thông báo với thông tin cập nhật từ các mạng của bạn và E-mail. Pokki là đặc trưng trên TechCrunch, Mashable, VentureBeat và TNW.Programs cài đặt từ menu Pokki được gắn tự động vào thanh tác vụ của bạn. Trong số các phần mềm phổ biến miễn phí là Instagrille, Gmail, ESPN SportsCenter Feed, Fieldrunners, Angry Birds, YouTube, Outlook, Facebook Lite, Cut The Rope, Pandora, Google Reader và Tweeki.The Pokki menu cung cấp cho bạn với các chức năng chính như sau: Start menu , App Store, yêu thích, tìm kiếm mạnh mẽ và Thông báo. Menu Start mang đến cho bạn các chức năng điển hình của menu Start của Windows như Control Panel, All Programs, Shut down vv App Store là nguồn của bạn các ứng dụng máy tính để bàn và giải trí. Favorites cho phép bạn lưu trữ các thư mục yêu thích, các trang web và các chương trình tại một địa điểm có thể click của bạn. Tìm kiếm mạnh mẽ tạo điều kiện tìm kiếm của bạn trên máy tính cá nhân của bạn và trên Internet. Thông báo cung cấp cho bạn với các cảnh báo thời gian thực cho E-mail của bạn và mạng xã hội.

What is Pokki?

Pokki is an application that lets you search, download, organize and run games and programs on your desktop. The Pokki App Store provides you with free desktop versions of many popular applications and games. You are notified with updates from your networks and E-mails. Pokki is featured on TechCrunch, Mashable, VentureBeat and TNW.Programs installed from the Pokki menu are pinned automatically to your taskbar. Among the free popular software are Instagrille, Gmail, ESPN SportsCenter Feed, Fieldrunners, Angry Birds, YouTube, Outlook, Facebook Lite, Cut The Rope, Pandora, Google Reader and Tweeki.The Pokki Menu provides you with the following main functions: Start menu, App Store, Favorites, Powerful Search and Notifications. The Start menu brings you the classic functions of Windows Start menu such as Control Panel, All Programs, Shut down, etc. App Store is your source of desktop applications and entertainment. Favorites lets you store your favorite folders, sites and programs in one clickable location. Powerful Search facilitates your searches on your personal computer and on the Internet. Notifications provides you with real-time alerts for your E-mails and social networks.

Các loại file được mở bởi Pokki

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Pokki có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Pokki

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg