QBO File

? Cách mở file .QBO? Những phần mềm mở file .QBO và sửa file lỗi. Convert Binary QBO file sang định dạng khác.

.QBO File Extension

   

File name QBO File
File Type QuickBooks Online Bank Statement File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .QBO là file gì?

QBO là Web Files – QuickBooks Online Bank Statement File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được sử dụng bởi QuickBooks, một chương trình sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ và tài chính cá nhân; chứa một tuyên bố điện tử tải về từ một tài khoản trực tuyến; sử dụng để nhập khẩu và đồng bộ hóa báo cáo ngân hàng trực tuyến trên máy tính cục bộ.

What is a QBO file?

File used by QuickBooks, a program used for small business and personal finances; contains an electronic statement downloaded from an online account; used to import and synchronize online bank statements on a local computer.

Cách mở .QBO file

Để mở file .QBO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBO do người dùng đóng góp.

  • FreshBooks
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks for Mac
  • USB VGA UVC WebCam

Chuyển đổi file .QBO

File .QBO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.