REQ File

? Cách mở file .REQ? Những phần mềm mở file .REQ và sửa file lỗi. Convert N/A REQ file sang định dạng khác.

.REQ File Extension

   

File name REQ File
File Type 1SSL Certificate Request File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .REQ là file gì?

REQ là Misc Files – 1SSL Certificate Request File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin REQ là một tập tin được sử dụng trong quá trình thiết lập một giấy chứng nhận kỹ thuật số. Nó lưu trữ một Yêu cầu ký Giấy chứng nhận (CSR), trong đó bao gồm các thông tin xác định duy nhất người khởi xướng được yêu cầu. file REQ được gửi đến các đơn vị đáng tin cậy (cơ quan chức năng chứng nhận), người sử dụng yêu cầu để tạo chứng chỉ kỹ thuật số hợp lệ cho người yêu cầu.

What is a REQ file?

A REQ file is a file used in the process of setting up a digital certificate. It stores a Certificate Signing Request (CSR), which includes information that uniquely identifies the initiator of the request. REQ files are sent to trusted entities (certificate authorities) who use the requests to generate valid digital certificates for the requesters.

Cách mở .REQ file

Để mở file .REQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REQ do người dùng đóng góp.

  • OpenSSL
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft Exchange Server
  • DigitalSign Professional Application
  • EditPad Lite
  • DigitalSign Reader Application
  • DigitalSign Reader Application

Chuyển đổi file .REQ

File .REQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.