Road vehicle

Định nghĩa Road vehicle là gì?

Road vehicleXe đường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Road vehicle – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiếc xe được thiết kế để hợp pháp chở người hoặc hàng hóa trên đường công cộng và đường cao tốc như xe buýt, xe hơi, xe tải, xe tải, nhà máy, và xe máy. Điều này sẽ không bao gồm xe có động cơ thúc đẩy không được chấp thuận cho sử dụng đường, chẳng hạn như xe nâng hàng hoặc xe biển.

Definition – What does Road vehicle mean

A vehicle designed to legally carry people or cargo on public roads and highways such as busses, cars, trucks, vans, motor homes, and motorcycles. This would not include motor driven vehicles not approved for use of the road, such as forklifts or marine vehicles.

Source: ? Business Dictionary