Roblox Bootstrapper

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Roblox Bootstrapper – NA

Phần mềm Roblox Bootstrapper

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Roblox Bootstrapper là phần mềm gì?

Roblox Bootstrapper là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Roblox Bootstrapper là Version NA (cập nhật NA)

ROBLOX Bootstrapper-MCE là một hình ảnh ROBLOX. Các Bodypack Bootstrapper là một mô hình ROBLOX. Nhiệm vụ của nó là để xlegoxes dỡ bỏ, mắt lưới và hoạt cảnh nhân vật. ROBLOX là một MMOG [Massive Multiplayer Online Game] cung cấp hội thảo tại một sân chơi do người dùng tạo ra ảo. Người sử dụng các trò chơi có thể tạo mô hình như thế này được tạo ra bởi blanman. Này được tạo ra cho trẻ em 7 tuổi trở lên. Các cầu thủ tạo ra sử dụng trên thế giới khối ảo của họ về vật liệu, hình dạng và kích cỡ. Các cầu thủ có thể sử dụng một ngôn ngữ được gọi là kịch bản lua để giành quyền kiểm soát hơn đối với tác phẩm của mình.

What is Roblox Bootstrapper?

ROBLOX Bootstrapper-MCE is a ROBLOX image. The Bodypack Bootstrapper is a ROBLOX model. Its job is to unload xlegoxes, meshes and player animations. ROBLOX is an MMOG [Massive Multiplayer Online Game] that provides workshop in a virtual user-generated playground. Users of the game can create models such as this one created by blanman. This is created for children age 7 and up. The players create their virtual world using blocks of materials, shapes and sizes. The players can use a scripting language called lua to gain more control for their creations.

Các loại file được mở bởi Roblox Bootstrapper

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Roblox Bootstrapper có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RBXL

Download Roblox Bootstrapper

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg