RVM File

? Cách mở file .RVM? Những phần mềm mở file .RVM và sửa file lỗi. Convert N/A RVM file sang định dạng khác.

.RVM File Extension

   

File name RVM File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RVM là file gì?

RVM là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .RVM file

Để mở file .RVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RVM do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer

Chuyển đổi file .RVM

File .RVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.