SBJ File

? Cách mở file .SBJ? Những phần mềm mở file .SBJ và sửa file lỗi. Convert N/A SBJ file sang định dạng khác.

.SBJ File Extension

   

File name SBJ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SBJ là file gì?

SBJ là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .SBJ file

Để mở file .SBJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBJ do người dùng đóng góp.

  • iGrafx
  • ScriptBrowserK Version
  • ScriptBrowserK Version

Chuyển đổi file .SBJ

File .SBJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.