Search Protect

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Search Protect – NA

Phần mềm Search Protect

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Search Protect là phần mềm gì?

Search Protect là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Search Protect là Version NA (cập nhật NA)

Tìm kiếm Protect là một ứng dụng máy tính để bàn tiết kiệm trang chủ của trình duyệt ưa thích của người dùng và công cụ tìm kiếm mặc định, do đó họ không thể thay đổi bởi các phần mềm mà người dùng tải xuống từ Internet. Tìm kiếm Protect có thể cảnh báo người dùng nếu có một nỗ lực của bên thứ ba để thay đổi trình duyệt của người dùng bằng cách tìm kiếm mặc định, hoặc bằng cách cài đặt trang chủ. Khi người dùng đặt các thiết lập trình duyệt của mình bằng cách sử dụng Tìm kiếm Protect, họ sẽ được lưu tự động trên Chrome, Firefox hoặc Internet Explorer. Nó cũng nằm trên thanh tìm kiếm của máy tính để bàn để dễ dàng truy cập. Tìm kiếm Protect cho phép người dùng quản lý các trang chủ mặc định của trình duyệt Internet của mình và thiết lập tìm kiếm bất cứ lúc nào, bằng cách nhấn vào liên kết Settings trong tìm kiếm hộp thoại Protect, có thể được truy cập thông qua System Tray hoặc bằng cách vào tab Tools / Settings / Options trên Trình duyệt. Tìm kiếm Protect bởi Conduit thói quen cũng màn hình duyệt web, và các hoạt động mua bán. Các dữ liệu được thu thập sẽ được gửi đến các tác giả của ứng dụng hoặc bên thứ ba. Nó hiển thị các cuộc điều tra trong một cửa sổ popup. Tìm kiếm Protect bởi Conduit còn sử dụng kết nối Internet trong nền mà không hiểu biết của người dùng, và trong một số trường hợp, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tốc độ kết nối Internet.

What is Search Protect?

Search Protect is a desktop application that saves the user’s preferred browser’s homepage and default search engines, so that they can’t be changed by the software that the user downloads from the Internet. Search Protect may alert the user if there is a third party attempts to change the user’s browser by default search, or by homepage settings. When the user sets his browser settings by using Search Protect, they will be saved automatically on Chrome, Firefox, or the Internet Explorer. It is also located on the desktop’s search bar for easy access. Search Protect lets the user manage his Internet browser’s default homepage and search settings at any time, by clicking the Settings link in the Search Protect dialogue box, which can be accessed via the System Tray or by going to the Tools/Settings/Options tab on the browser. Search Protect by Conduit also monitors browsing habits, and purchasing activities. The data that is collected is sent to the creator of the application or third-parties. It displays surveys in a popup window. Search Protect by Conduit also uses Internet connection in the background without a user’s knowledge, and in some cases, may even affect Internet connection speed.

Các loại file được mở bởi Search Protect

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Search Protect có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Search Protect

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg