Simple Pass

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Simple Pass – NA

Phần mềm Simple Pass

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Simple Pass là phần mềm gì?

Simple Pass là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Simple Pass là Version NA (cập nhật NA)

HP SimplePass là một ứng dụng quản lý an ninh vân tay được phát triển bởi AuthenTec cho máy tính HP (máy tính để bàn và máy tính xách tay). Chọn phiên bản của máy tính để bàn HP Pavilion và máy tính xách tay có nhận dạng vân tay, và SimplePass đặc biệt làm cho các loại của các đơn vị để hỗ trợ họ. Tóm lại, HP SimplePass cho phép người dùng thiết lập dấu vân tay của mình như là chìa khóa chủ để lưu trữ các mật khẩu và các dữ liệu bí mật khác trên máy tính của họ. Với công nghệ quét dấu vân tay của HP SimplePass, hệ thống có thể nhận ra dấu vân tay của chủ sở hữu và sau đó người dùng có thể ràng buộc mật khẩu để dấu vân tay được công nhận. Từ đó trở đi, hệ thống sẽ lưu trữ mật khẩu và dữ liệu đó khác theo dấu vân tay đó, mà có thể được truy cập bởi một swipe đơn giản trên dấu vân tay reader.The HP SimplePass cũng có thể được cấu hình để không chỉ chấp nhận một dấu vân tay, mà còn của người khác, nếu máy tính là một trong những chia sẻ. Bằng cách này, sở thích, cài đặt và mật khẩu có thể được ràng buộc với một dấu vân tay (ví dụ: một người dùng cụ thể), mà họ có thể truy cập hoặc cho phép với một swipe ngón tay của họ trên đầu đọc dấu vân tay. Nó cũng cung cấp một “one-time password” quyền truy cập vào các trang web đó như Best Buy và PayPal.

What is Simple Pass?

The HP SimplePass is a fingerprint security management application developed by Authentec for HP computers (desktops and laptops). Select versions of the HP Pavilion desktops and laptops have fingerprint readers, and the SimplePass is especially made for these kinds of units to support them. In a nutshell, the HP SimplePass allows the user to set his or her fingerprint as the master key to store the passwords and other confidential data on their computer. With the fingerprint scanning technology of HP SimplePass, the system can recognize the owner’s fingerprint and then the user can bind passwords to the recognized fingerprint. From then on, the system will store passwords and other such data under that fingerprint, which can be accessed by a simple swipe on the fingerprint reader.The HP SimplePass can also be configured to not only accept one fingerprint, but also of others, if the computer is a shared one. This way, preferences, settings, and passwords can be bound to a fingerprint (i.e. a particular user), which they can access or enable with one swipe of their finger on the fingerprint reader. It also provides a “one-time password” access to such sites like Best Buy and PayPal.

Các loại file được mở bởi Simple Pass

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Simple Pass có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Simple Pass

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg