Speculation

Định nghĩa Speculation là gì?

SpeculationSự đầu cơ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Speculation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giả định thận trọng của trên nguy cơ ngắn hạn trung bình (nhưng phân tích, đo lường, và thường tự bảo hiểm) của tổn thất tài chính, trong sự mong đợi của trên tăng trung bình từ một sự thay đổi dự kiến ​​trong giá cả. đầu cơ có tổ chức (như thực hiện thông qua sàn giao dịch hàng hóa và chứng khoán) thêm vốn và thanh khoản cho thị trường tài chính, và giúp biến động tự nhiên làm giảm giá trong lần bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian cuồng loạn đầu cơ hoặc các cuộc khủng hoảng kinh tế / chính trị, đầu cơ làm trầm trọng thêm biến động giá cả và có thể tràn ngập hoạt động giao dịch bình thường. Xét về mức độ rủi ro giả, đầu cơ (mua ngắn hạn của tài sản) nằm giữa (mua lại lâu dài của tài sản cho thu nhập và / hoặc tăng giá vốn) đầu tư và cờ bạc (đặt cược vào kết quả ngẫu nhiên mà không mua lại tài sản). Xem thêm chênh lệch giá.

Definition – What does Speculation mean

Deliberate assumption of above average (but analyzed, measured, and usually hedged) short-term risk of financial loss, in expectation of above average gain from an anticipated change in prices. Organized speculation (as conducted through commodity and stock exchanges) adds capital and liquidity to financial markets, and helps dampen wild fluctuations in prices in normal times. In times of speculative hysteria or economic/political crises, however, speculation exacerbates price swings and may swamp usual trading activity. In terms of degree of risk assumed, speculation (short-term acquisition of assets) falls between investment (long-term acquisition of assets for income and/or capital appreciation) and gambling (wagering on random outcomes without acquisition of assets). See also arbitrage.

Source: ? Business Dictionary