SPLIT File

? Cách mở file .SPLIT? Những phần mềm mở file .SPLIT và sửa file lỗi. Convert N/A SPLIT file sang định dạng khác.

.SPLIT File Extension

   

File name SPLIT File
File Type Archiver Split File
Nhà phát triển Incredible Bee
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (7 Bình chọn)

File .SPLIT là file gì?

SPLIT là Misc Files – Archiver Split File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Incredible Bee.

Một tập tin SPLIT là một kho lưu trữ cắt được tạo ra bởi Archiver, một tiện ích giúp người dùng tạo tài liệu lưu trữ, các file nén, và tài liệu lưu trữ chiết xuất. Nó chứa một tập tin đó đã được chia thành “khối” của kích thước người dùng chỉ định để giảm kích thước tập tin.

What is a SPLIT file?

A SPLIT file is a split archive created by Archiver, a utility that helps users create archives, compress files, and extract archives. It contains a file that has been split into “chunks” of user-specified size in order to reduce the file size.

Cách mở .SPLIT file

Để mở file .SPLIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPLIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPLIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPLIT do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver
  • WinArchiver
  • WinArchiver
  • 7-Zip
  • EveryZone Zip
  • Idoswin Pro
  • Idoswin Pro

Chuyển đổi file .SPLIT

File .SPLIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.