Tick mark

Định nghĩa Tick mark là gì?

Tick markDấu tick. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tick mark – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ký hiệu thực hiện bởi một công ty kiểm toán để chứng minh rằng một bài đánh giá của một tờ kế toán đã được thực hiện.

Definition – What does Tick mark mean

A notation made by an auditor to show that a review of an accounting sheet has been made.

Source: ? Business Dictionary