TOPO! Explorer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download TOPO! Explorer – NA

Phần mềm TOPO! Explorer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

TOPO! Explorer là phần mềm gì?

TOPO! Explorer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của TOPO! Explorer là Version NA (cập nhật NA)

TOPO! Explorer là một chương trình từ National Geographic dựa trên số liệu khảo sát địa chất Mỹ để cung cấp thông tin bản đồ đối với Mỹ. Như phần mềm tham khảo bản đồ, chương trình được đưa ra thị trường để giải trí và du lịch những người đam mê ngoài trời như đi bộ đường dài và đường mòn định. Nó cho phép người dùng tải bản đồ up-to-date từ USGS bao gồm điểm chú ý cho du lịch giải trí.

What is TOPO! Explorer?

TOPO! Explorer is a program from National Geographic that relies on US Geological Survey data to deliver cartographic information for the US. As map reference software, the program is marketed for outdoor recreation and travel enthusiasts such as hikers and trail-makers. It allows users to download up-to-date maps from the USGS that include points of note for recreational travel.

Các loại file được mở bởi TOPO! Explorer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm TOPO! Explorer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) TPSTRPTSZ

Download TOPO! Explorer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg