Tunneling

Định nghĩa Tunneling là gì?

TunnelingTunneling. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tunneling – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Thuật ngữ “đường hầm” có lẽ mang đến hình ảnh tâm trí của đào đường hầm dưới lòng đất, có lẽ đối với một hệ thống tàu điện ngầm, hoặc cho bạn biết thêm về mặt kỹ thuật có đầu óc, một kết nối cáp quang. Tuy nhiên, trong thế giới ảo của các máy tính trên thế giới, đường hầm dùng để chỉ một giao thức trong đó một giao thức được đóng gói trong một.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tunneling? – Definition

The term “tunneling” probably brings to mind images of digging tunnels underground, perhaps for a subway system, or for you more technically-minded, a fiber optic cable connection. In the virtual world of computers world, however, tunneling refers to a protocol in which one protocol is encapsulated within another.

Understanding the Tunneling

Thuật ngữ liên quan

  • Tumblr
  • Tutorial

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm