VMAC File

? Cách mở file .VMAC? Những phần mềm mở file .VMAC và sửa file lỗi. Convert Text VMAC file sang định dạng khác.

.VMAC File Extension

   

File name VMAC File
File Type VMware Configuration File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .VMAC là file gì?

VMAC là Settings Files – VMware Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VMware.

Ảo tập tin cấu hình máy sử dụng bởi phần mềm ảo hóa VMware; có thể được sử dụng như một phần mở rộng thay thế cho .VMX, mặc dù “.VMX” là mặc định và mở rộng khuyến khích cho máy ảo.

What is a VMAC file?

Virtual machine configuration file used by VMware virtualization software; can be used as an alternative extension to .VMX, although “.vmx” is the default and recommended extension for VMs.

Cách mở .VMAC file

Để mở file .VMAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMAC do người dùng đóng góp.

  • VMware Workstation

Chuyển đổi file .VMAC

File .VMAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.