Watchtower Library

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Watchtower Library – NA

Phần mềm Watchtower Library

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Watchtower Library là phần mềm gì?

Watchtower Library là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Watchtower Library là Version NA (cập nhật NA)

Các Tháp Canh Thư viện App cấp quyền truy cập vào thư viện kỹ thuật số của Kinh Thánh Tháp Watch và Hội Tract Pennsylvania. Xa chỉ đơn thuần là đưa người dùng đến Thư viện trực tuyến Tháp Canh của xã hội, nó thực sự tải nội dung hàng ngày từ các cơ sở dữ liệu người dùng có thể tiêu hóa do nghỉ ngơi sau đó. Bên cạnh đó, nó cho phép người dùng tải nội dung theo yêu cầu từ thư viện ảo của xã hội, sau đó lưu nó trên các thiết bị của họ, cho dù họ đang sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Điều này có nghĩa rằng người dùng sẽ không cần phải ở lại trực tuyến chỉ để văn bản truy cập từ thư viện Tháp Canh, với điều kiện họ đã tiết kiệm được các văn bản văn bản beforehand.The Tháp Canh Thư viện của trực tuyến là tất cả các ấn phẩm cho những người tôn trọng những nguyên lý của Nhân chứng giáo phái của Jehovah. Các văn bản được cung cấp trong một loạt các ngôn ngữ (hơn 100) và hoạt động như một cơ sở dữ liệu nghiên cứu ảo và dịch vụ cho các thành viên của giáo phái. Ứng dụng Tháp Canh thư viện có thể được sử dụng cho nghiên cứu và nhận nội dung từ nó và đi kèm trong một gói rất nhỏ chỉ 366KB. Máy cũng có bố trí 2 cột (với văn bản được đọc ở một bên và một danh sách công bố trên kia).

What is Watchtower Library?

The Watchtower Library App grants access to the digital library of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Far from merely sending users to the society’s Watchtower Online Library, it actually downloads daily content from the database that users can digest at leisure afterwards. Furthermore, it permits users to download content on request from the society’s virtual library, then save it on their devices, whether they are using mobile phones or tablets. This means that users will not have to stay online just to access texts from the Watch Tower library, provided they have saved the texts beforehand.The Watchtower Online Library’s texts are all publications for those adhering to the tenets of the Jehovah’s Witness denomination. The texts are supplied in a variety of languages (well over 100) and acts as a virtual research database and service for members of the denomination. The Watchtower Library app can be used for researching and receiving content from it and comes in a very small package at only 366KB. It also sports a 2-column layout (with the text being read on one side and a publication list on the other).

Các loại file được mở bởi Watchtower Library

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Watchtower Library có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) WLFEWLFFWLFKOWLFS

Download Watchtower Library

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg