Windows Phone

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Windows Phone – NA

Phần mềm Windows Phone

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Windows Phone là phần mềm gì?

Windows Phone là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Windows Phone là Version NA (cập nhật NA)

Windows Phone SDK 8.0 là một môi trường phát triển đầy đủ tính năng được sử dụng để xây dựng các ứng dụng và trò chơi cho Windows Phone 8.0 và Windows Phone 7.5. Windows Phone SDK cũng cung cấp một Visual Studio Express 2012 phiên bản độc lập cho Windows Phone hoặc hoạt động như một add-in cho Visual Studio 2012 Professional, Premium, hoặc Ultimate. Với SDK, người dùng có thể sử dụng kỹ năng lập trình hiện có của họ và mã để xây dựng quản lý hoặc các ứng dụng mã nguồn gốc.

What is Windows Phone?

The Windows Phone SDK 8.0 is a full-featured development environment that is used for building apps and games for Windows Phone 8.0, and Windows Phone 7.5. The Windows Phone SDK also provides a stand-alone Visual Studio Express 2012 edition for Windows Phone or works as an add-in to Visual Studio 2012 Professional, Premium, or Ultimate editions. With the SDK, users can use their existing programming skills and code to build managed or native code apps.

Các loại file được mở bởi Windows Phone

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Windows Phone có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Windows Phone

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg