WUT File

? Cách mở file .WUT? Những phần mềm mở file .WUT và sửa file lỗi. Convert N/A WUT file sang định dạng khác.

.WUT File Extension

   

File name WUT File
File Type WUTG Tag File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .WUT là file gì?

WUT là Audio Files – WUTG Tag File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

WUTG thẻ mà không cần âm thanh bao bọc; bao gồm các thẻ ID3v1, chẳng hạn như ca sĩ, album, Composer, vv, cộng với thẻ WUTG khác; không chứa dữ liệu âm thanh thực tế

What is a WUT file?

WUTG tag without wrapped audio; includes ID3v1 tags, such as Artist, Album, Composer, etc, plus other WUTG tags; does not contain actual audio data

Cách mở .WUT file

Để mở file .WUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WUT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .WUT

File .WUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.