Apache Bigtop

  Apache Bigtop – Software Testing Tools

  Apache Bigtop là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần mềm Apache Bigtop. Những phần mềm thay thế Apache Bigtop dùng trong lĩnh vực Software Testing Tools, ưu nhược điểm và so sánh? Xem thông tin tham khảo dưới đây!

  Apache Bigtop là gì

  Apache Bigtop là giải pháp phần mềm Apache Bigtop Reviews với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm Apache Bigtop được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Software Testing Tools.
     

  Phần mềm Apache Bigtop
  Phân loại Software Testing Tools
  Danh mục Apache Bigtop Reviews
  Thị trường
  Ngôn ngữ
  Hệ điều hành
  Download Apache Bigtop
  Avatar Apache Bigtop
  Avatar Apache Bigtop

  Apache Bigtop is an Apache Foundation project for Infrastructure Engineers and Data Scientists looking for comprehensive packaging, testing, and configuration of the leading open source big data components. Bigtop supports a wide range of components/projects, including, but not limited to, Hadoop, HBase and Spark.

  Tính năng nổi bật

  • Apache Bigtop Reviews

  Hình ảnh

  Bảng giá


  Review đánh giá

  Phần mềm tương tự

  Danh sách những phần mềm chức năng tương tự / phần mềm thay thế Apache Bigtop

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây