Compensatory Damages

  Compensatory Damages là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Compensatory Damages – Definition Compensatory Damages – Tài chính cá nhân Bảo hiểm

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Xác định bồi thường thiệt hại
  Chủ đề Tài chính cá nhân Bảo hiểm

  Định nghĩa – Khái niệm

  Compensatory Damages là gì?

  Là khoản tiền được trao cho nguyên đơn để bồi thường thiệt hại, thương tích, tổn thất hoặc các tổn thất phát sinh khác.

  Bồi thường thiệt hại được trao trong các vụ án dân sự trong đó mất mát xảy ra do sự bất cẩn hoặc hành vi trái pháp luật của một bên khác. Để nhận được bồi thường thiệt hại, nguyên đơn phải chứng minh rằng có một mất mát xảy ra và đó là do bị đơn. Nguyên đơn cũng phải có khả năng định lượng mức độ tổn thất trong mắt bồi thẩm đoàn hoặc thẩm phán

  • Compensatory Damages là Xác định bồi thường thiệt hại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Bảo hiểm.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Compensatory Damages nghĩa là Xác định bồi thường thiệt hại.

  Bồi thường thiệt hại khác với thiệt hại trừng phạt, có thể bồi thường hơn và thiệt hại hoặc thiệt hại phát sinh và có nghĩa là khuyến khích chống lại hành vi gây ra tổn thất hoặc thiệt hại của nguyên đơn. Các trường hợp liên quan đến bồi thường thiệt hại và trừng phạt là một nguồn tranh luận chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, vì những người đề xuất cải cách tra tấn cho rằng thiệt hại quá mức trên tổn thất thực tế phát sinh để tăng chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung. Bồi thường thiệt hại nhằm bồi thường cho nguyên đơn của một vụ kiện với số tiền đủ để bù đắp tổn thất do bị đơn gây ra. Thiệt hại bồi thường có thể được phân thành hai loại: thực tế và chung

  Definition: Compensatory damages are money awarded to a plaintiff to compensate for damages, injury, or another incurred loss. Compensatory damages are awarded in civil court cases where loss has occurred as a result of the negligence or unlawful conduct of another party. To receive compensatory damages, the plaintiff has to prove that a loss occurred and that it was attributable to the defendant. The plaintiff must also be able to quantify the amount of loss in the eyes of the jury or judge.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Thiệt hại thực tế bao gồm

  • Hóa đơn y tế và bệnh viện
  • Điều trị y tế Chi phí phục hồi chức năng
  • Vật lý trị liệu
  • Chi phí xe cứu thương
  • Thuốc và thuốc theo toa
  • Chăm sóc điều dưỡng tại nhà
  • Dịch vụ trong nước
  • Thiết bị y tế
  • Mất tiền lương hoặc mất thu nhập việc làm
  • Chi phí sinh hoạt tăng
  • Thay thế hoặc sửa chữa tài sản
  • Vận chuyển

  Thiệt hại bồi thường chung bao gồm:

  • Nỗi thống khổ về tinh thần
  • Biến dạng
  • Chi phí y tế trong tương lai
  • Tiền lương bị mất trong tương lai
  • Đau đớn và đau đớn về thể xác lâu dài
  • Mất liên danh
  • Sự bất tiện
  • Mất niềm vui sống
  • Mất cơ hội

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Compensatory Damages

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Bảo hiểm Compensatory Damages là gì? (hay Xác định bồi thường thiệt hại nghĩa là gì?) Định nghĩa Compensatory Damages là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Compensatory Damages / Xác định bồi thường thiệt hại. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây