Increase Production And Practise Economy (To…)

  Increase Production And Practise Economy (To…) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Increase Production And Practise Economy (To…) – Definition Increase Production And Practise Economy (To…) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tăng Gia Sản Xuất Và Thực Hành Tiết Kiệm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Increase Production And Practise Economy (To…) là gì?

  • Increase Production And Practise Economy (To…) là Tăng Gia Sản Xuất Và Thực Hành Tiết Kiệm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Increase Production And Practise Economy (To…)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Increase Production And Practise Economy (To…) là gì? (hay Tăng Gia Sản Xuất Và Thực Hành Tiết Kiệm nghĩa là gì?) Định nghĩa Increase Production And Practise Economy (To…) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Increase Production And Practise Economy (To…) / Tăng Gia Sản Xuất Và Thực Hành Tiết Kiệm. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục