Liquidating Dividend

  Liquidating Dividend là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Liquidating Dividend – Definition Liquidating Dividend – Đầu tư Cổ phiếu

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cổ tức thanh lý
  Chủ đề Đầu tư Cổ phiếu

  Định nghĩa – Khái niệm

  Liquidating Dividend là gì?

  Một cổ tức thanh lý là một loại hình thanh toán mà một công ty làm cho các cổ đông của mình trong một cuộc thanh lý một phần hoặc toàn. Đối với hầu hết các phần, hình thức phân phối được làm từ cơ sở vốn của công ty. Là một trở lại của vốn, phân phối này thường không phải chịu thuế cho các cổ đông. Một cổ tức thanh lý được phân biệt từ cổ tức thường xuyên được ban hành từ lợi nhuận hoạt động của công ty hay lợi nhuận giữ lại.

  • Liquidating Dividend là Cổ tức thanh lý.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Cổ phiếu.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Liquidating Dividend

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Cổ phiếu Liquidating Dividend là gì? (hay Cổ tức thanh lý nghĩa là gì?) Định nghĩa Liquidating Dividend là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liquidating Dividend / Cổ tức thanh lý. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây