Replacement

  Replacement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Replacement – Definition Replacement – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Sự) Sắp Xếp Lại; Bố Trí Lại; Sự Thay Thế; Vật Thay Thế; Người Thay Thế; Sản phẩm Thay Thế
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Replacement là gì?

  • Replacement là (Sự) Sắp Xếp Lại; Bố Trí Lại; Sự Thay Thế; Vật Thay Thế; Người Thay Thế; Sản phẩm Thay Thế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Replacement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Replacement là gì? (hay (Sự) Sắp Xếp Lại; Bố Trí Lại; Sự Thay Thế; Vật Thay Thế; Người Thay Thế; Sản phẩm Thay Thế nghĩa là gì?) Định nghĩa Replacement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Replacement / (Sự) Sắp Xếp Lại; Bố Trí Lại; Sự Thay Thế; Vật Thay Thế; Người Thay Thế; Sản phẩm Thay Thế. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục