Sales Target

  Sales Target là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sales Target – Definition Sales Target – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mục Tiêu Bán Hàng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Sales Target là gì?

  Mục tiêu bán hàng là mục tiêu được đặt ra cho nhân viên bán hàng hoặc bộ phận bán hàng được đo bằng doanh thu hoặc đơn vị được bán trong một thời gian cụ thể. Dưới đây là định nghĩa đầy đủ về mục tiêu bán hàng như được tìm thấy trên Business Dictionary.com. Thiết lập mục tiêu bán hàng giúp bạn và nhóm bán hàng tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình. Bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng nhiều loại mục tiêu bán hàng khác nhau để dự báo tốt hơn doanh thu của mình trong thời gian thực?

   

  • Sales Target là Mục Tiêu Bán Hàng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Sales Target nghĩa là Mục Tiêu Bán Hàng.

  Ngày nay, nhiều tổ chức bán hàng đang sử dụng phương pháp quản lý đường ống bán hàng mạnh mẽ để theo dõi quá trình bán hàng của họ. Một đường ống bán hàng là một đại diện trực quan cho quá trình bán hàng của bạn, nơi tất cả các khách hàng tiềm năng của bạn được hiển thị và sắp xếp gọn gàng theo giai đoạn của họ trong chu kỳ bán hàng của bạn. Mỗi cơ hội bán hàng hoặc thỏa thuận bán hàng có giá trị đơn vị riêng được tính vào mục tiêu.

   

   

  Definition: A sales target is a goal set for a salesperson or sales department measured in revenue or units sold for a specific time. Here is the complete definition of a sales target as found on Business Dictionary.com. Setting up sales targets help keep you and your sales team focused on achieving your goals. Do you know that you can use many different sales target types to better forecast your revenues in real-time?

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Sales Target

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Sales Target là gì? (hay Mục Tiêu Bán Hàng nghĩa là gì?) Định nghĩa Sales Target là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sales Target / Mục Tiêu Bán Hàng. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây