What-If Calculation

  What-If Calculation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng What-If Calculation – Definition What-If Calculation – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tính Toán What – If (Kịch Bản Nếu – Thì)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  What-If Calculation là gì?

  Tính toán dự báo cho phép kiểm định các giả thuyết khác nhau để định giá lại tài sản và tiếp nhận các nguồn vốn. Những tính toán giả thiết này thường được thực hiện với chương trình bảng tính, bằng cách sử dụng máy vi tính. Trong quản lý tài sản – nợ phải trả, tính toán what – if có thể ước tính mức chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả sẽ đáo hạn cho các kỳ hạn khác nhau trong tương lai. Những mô hình này cũng có thể dự báo những thay đổi trong các báo cáo tài chính dự kiến, theo những kịch bản lãi suất khác nhau và là công cụ phân tích được sử dụng trong phân tích tín dụng.

  • What-If Calculation là Tính Toán What – If (Kịch Bản Nếu – Thì).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan What-If Calculation

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế What-If Calculation là gì? (hay Tính Toán What – If (Kịch Bản Nếu – Thì) nghĩa là gì?) Định nghĩa What-If Calculation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng What-If Calculation / Tính Toán What – If (Kịch Bản Nếu – Thì). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Road Roller
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây