UMAP File

? Cách mở file .UMAP? Những phần mềm mở file .UMAP và sửa file lỗi. Convert N/A UMAP file sang định dạng khác.

.UMAP File Extension

   

File name UMAP File
File Type Unreal Engine Map File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (10 Bình chọn)

File .UMAP là file gì?

UMAP là Game Files – Unreal Engine Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

Một tập tin UMAP là một bản đồ công nghệ Unreal Engine tạo cho các trò chơi phát triển với Unreal Engine, một game miễn phí động cơ sử dụng todevelop trò chơi như BioShock, Mass Effect, và Unreal Tournament 3. Nó chứa tài liệu tham khảo để lập bản đồ thuộc tính được lưu trữ trong .UPK Unreal gói như các đối tượng, độ sáng ánh sáng và hướng, mật độ sương mù và màu sắc, và màu sắc bóng.

What is a UMAP file?

A UMAP file is an Unreal Engine map created for games developed with the Unreal Engine, a free gaming engine used todevelop games such as BioShock, Mass Effect, and Unreal Tournament 3. It contains references to map properties that are stored in the .UPK Unreal Package such as objects, light brightness and direction, fog density and color, and shadow colors.

Cách mở .UMAP file

Để mở file .UMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UMAP do người dùng đóng góp.

  • Epic Games UnrealEd

Chuyển đổi file .UMAP

File .UMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.