Accordion Feature

  Accordion Feature là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accordion Feature – Definition Accordion Feature – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tính Năng Accordion
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Accordion Feature là gì?

  Accordion Feature là một loại tùy chọn cho phép công ty có thể mua quyền tăng lượng tín dụng hoặc trách nhiệm pháp lý tương đương đối với người cho vay. Họ thường thực hiện mua tùy chọn này trong trường hợp dự đoán được nhu cầu tăng vốn cho các cơ hội mở rộng khả dụng.

  • Accordion Feature là Tính Năng Accordion.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Accordion Feature nghĩa là Tính Năng Accordion.

  Ví dụ, giả sử công ty ABC đã đang vay 100.000$ ở Ngân hàng XYZ. Công ty ABC cũng đã mua một “tính năng accordion”, giúp cho họ có thể tăng tổng lượng vốn vay lên 150.000$, vì Công ty ABC tin rằng nó sẽ cần thêm $50,000 nếu họ quyết định thành lập thêm một bộ phận bán hàng mới.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accordion Feature

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accordion Feature là gì? (hay Tính Năng Accordion nghĩa là gì?) Định nghĩa Accordion Feature là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accordion Feature / Tính Năng Accordion. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây