Arbitrage Pricing Theory – APT

  Arbitrage Pricing Theory – APT là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Arbitrage Pricing Theory – APT – Definition Arbitrage Pricing Theory – APT – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Arbitrage Pricing Theory – APT là gì?

  Một mô hình định giá tài sản dựa trên ý tưởng rằng lợi nhuận của một tài sản có thể được dự đoán bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa cùng một tài sản đó và nhiều yếu tố rủi ro phổ biến. Được tạo ra vào năm 1976 bởi Stephen Ross, lý thuyết này dự đoán mối quan hệ giữa lợi nhuận của danh mục đầu tư và lợi nhuận của một tài sản thông qua sự kết hợp tuyến tính của nhiều biến số kinh tế vĩ mô độc lập.

  • Arbitrage Pricing Theory – APT là Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Arbitrage Pricing Theory – APT nghĩa là Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch.

  Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch (APT) mô tả giá mà tài sản bị định giá sai sẽ xảy ra. Nó thường được xem như là một thay thế cho mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), vì APT có các yêu cầu giả định linh hoạt hơn. Trong khi công thức CAPM yêu cầu lợi nhuận kỳ vọng của thị trường, APT sử dụng lợi nhuận kỳ vọng của tài sản rủi ro và phí bảo hiểm rủi ro của một số yếu tố kinh tế vĩ mô. Những nhà đầu cơ hưởng chênh lệch sử dụng mô hình APT để thu lợi bằng cách tận dụng các chứng khoán bị định giá sai. Một loại chứng khoán bị đánh giá sai sẽ có một mức giá khác với giá lý thuyết được dự đoán bởi mô hình. Bằng cách rút ngắn bảo mật có giá cao, trong khi đồng thời kéo dài danh mục đầu tư mà các tính toán APT dựa trên, nhà đầu cơ hưởng chênh lệch có thể tạo ra lợi nhuận không rủi ro về mặt lý thuyết.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Arbitrage Pricing Theory – APT

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Arbitrage Pricing Theory – APT là gì? (hay Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch nghĩa là gì?) Định nghĩa Arbitrage Pricing Theory – APT là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Arbitrage Pricing Theory – APT / Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây