Articles Of Association

  Articles Of Association là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Articles Of Association – Definition Articles Of Association – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Điều lệ công ty
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Articles Of Association là gì?

  Là một văn bản nêu rõ những quy định cho các hoạt động của công ty. Điều lệ công ty xác định mục đích của công ty và đưa ra cách những nhiệm vụ được thực hiện trong tổ chức, bao gồm cả quy trình bổ nhiệm giám đốc và cách xử lý các hồ sơ tài chính.

  • Articles Of Association là Điều lệ công ty.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Articles Of Association nghĩa là Điều lệ công ty.

  Điều lệ công ty thường xác định cách thức công ty phát hành cổ phiếu, trả cổ tức, kiểm toán hồ sơ tài chính và quyền biểu quyết. Văn bản này có thể coi là “cẩm nang sử dụng” đối với công ty bởi nó vạch ra phương pháp để hoàn thành những nhiệm vụ hàng ngày của công ty.

  Definition: Articles of association form a document that specifies the regulations for a company’s operations and defines the company’s purpose. The document lays out how tasks are to be accomplished within the organization, including the process for appointing directors and the handling of financial records.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Articles Of Association

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Articles Of Association là gì? (hay Điều lệ công ty nghĩa là gì?) Định nghĩa Articles Of Association là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Articles Of Association / Điều lệ công ty. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây