Current Assets

  Current Assets là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Current Assets – Definition Current Assets – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài Sản Ngắn Hạn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Current Assets là gì?

  Tài sản hiện tại đại diện cho tất cả các tài sản của một công ty dự kiến sẽ được bán, tiêu thụ, sử dụng hoặc sử dụng một cách thuận tiện thông qua các hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn trong một năm. Tài sản hiện tại xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty, một trong những báo cáo tài chính bắt buộc phải được hoàn thành mỗi năm.tệ..

   

  • Current Assets là Tài Sản Ngắn Hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Công thức – Cách tính

  Do đó, công thức tài sản hiện tại là tổng hợp đơn giản của tất cả các tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Chẳng hạn, nhìn vào bảng cân đối của một công ty, chúng ta có thể thêm:

  Tài sản hiện tại = C + CE + I + AR + MS + PE + OLA

  C = Tiền mặt

  CE = tương đương tiền

  I = Hàng tồn kho

  AR = Tài khoản phải thu

  MS = Chứng khoán thị trường

  PE = Chi phí trả trước

  OLA = Tài sản lỏng khác

   

   

   

   

   

   

  Ý nghĩa – Giải thích

  Current Assets nghĩa là Tài Sản Ngắn Hạn.

  Tài sản hiện tại bao gồm tiền mặt, tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán thị trường, nợ phải trả trước và các tài sản lưu động khác. Tài sản hiện tại cũng có thể được gọi là tài khoản hiện tại. Tài sản hiện tại tương phản với tài sản dài hạn, đại diện cho tài sản không thể chuyển thành tiền mặt một cách khả thi trong không gian của một năm. Chúng thường bao gồm đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, bản quyền và các khoản đầu tư thanh khoản khác. Tài sản hiện tại rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vì chúng có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày và thanh toán cho các chi phí hoạt động liên tục. Vì thuật ngữ này được báo cáo là giá trị đồng đô la của tất cả các tài sản và tài nguyên có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong một thời gian ngắn, nó cũng đại diện cho một tài sản thanh khoản của công ty. Tùy thuộc vào bản chất của hoạt động kinh doanh và sản phẩm mà thị trường đưa ra, tài sản hiện tại có thể bao gồm từ thùng dầu thô, hàng hóa chế tạo, hàng tồn kho tiến độ, nguyên liệu thô hoặc ngoại tệ.

   

   

   

   

  Definition: Current assets represent all the assets of a company that are expected to be conveniently sold, consumed, used, or exhausted through standard business operations with one year. Current assets appear on a company’s balance sheet, one of the required financial statements that must be completed each year.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ, có rất ít hoặc không có gì đảm bảo rằng một tá thiết bị di chuyển đất nặng chi phí cao có thể được bán trong năm tới, nhưng có khả năng cao hơn là bán một nghìn ô trong mùa mưa sắp tới. Hàng tồn kho có thể không thanh khoản như các khoản phải thu và nó chặn vốn lưu động. Nếu nhu cầu thay đổi bất ngờ, phổ biến trong một số ngành công nghiệp hơn các ngành khác, hàng tồn kho có thể bị tồn đọng.

  Ví dụ thế giới thực

  Tổng tài sản hiện tại của nhà bán lẻ hàng đầu Walmart Inc. (WMT) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 1 năm 2019 là tổng số tiền mặt (7,72 tỷ đô la), tổng các khoản phải thu (6,28 tỷ đô la), hàng tồn kho (44,27 tỷ đô la) và các khoản hiện tại khác tài sản (3,62 tỷ đô la), lên tới 61,89 tỷ đô la.

  Tương tự, Microsoft Corp (MSFT) có tiền mặt và đầu tư ngắn hạn (134,25 tỷ USD), tổng tài khoản phải thu (23,53 tỷ USD), tổng hàng tồn kho (1,82 tỷ USD) và các tài sản hiện tại khác (7,47 tỷ USD) tính đến ngày 31/12/2019. Do đó, tổng tài sản hiện tại của nhà lãnh đạo công nghệ là $ 167,07 tỷ.

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Current Assets

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Current Assets là gì? (hay Tài Sản Ngắn Hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Current Assets là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Current Assets / Tài Sản Ngắn Hạn. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây